Standardy ochrony małoletnich

Opublikowane przez Katarzyna Szeląg w dniu

W dniu 16 stycznia 2024 r. decyzją Rady Pedagogicznej zostały w szkole i w przedszkolu wprowadzone standardy ochrony małoletnich.

Jest to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.  Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą został wprowadzony ustawą z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Zasady ( procedury) zostały opracowane i wdrożone w szkole i w przedszkolu.