Materiały Montessori

Pomoce dydaktyczne zostały opracowane przez Marię Montessori w zakresie języka, matematyki i edukacji kosmicznej i obejmują geografię, historię, biologię i astronomię.

Są tak skonstruowane, by w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzić dziecko w świat wiedzy, pozwalając mu na zdobycie określonych umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

„Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; zaangażuj mnie, a zrozumiem”

Benjamin Franklin

W naszej szkole zestaw pomocy dydaktycznych – zwany materiałem Montessori – to blisko 200 pomocy rozwojowych, które tworzą zwarty i logiczny łańcuch doświadczeń naukowych.  Pomoce te w naturalny sposób ułatwiają dziecku wizualizację tematu, umożliwiają jego  rozwój wyobraźni i sprawiają, że praca staje się dla dziecka przyjemnością.

Materiały Montessori na półce w naszej szkole

Główne cechy materiału Montessori:

  • prostota, precyzja i estetyka wykonania
  • zasada stopniowania trudności
  • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka
  • tworzy logiczną spójność ogniw ciągów tematycznych,
  • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
  • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu