Rekrutacja

W celu zapisania dziecka do Szkoły, prosimy o:
1) wypełnienie formularza naboru w wersji elektronicznej, który można pobrać poniżej:

2) kontakt mailowy.

Rekrutację na każdy kolejny rok szkolny rozpoczynamy w styczniu. Wtedy też prosimy Państwa o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres szkoły. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia indywidualnego spotkania informacyjno – rekrutacyjnego. Na pierwsze spotkanie zapraszamy oboje rodziców. Kolejne spotkanie odbywa się wraz z dzieckiem.

Informujemy, że złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. O przyjęciu decyduje rozmowa z rodzicami oraz z dzieckiem.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt:

krakowskaszkolamontessori@gmail.com, lub pod nr telefonu: 786 14 62 62  lub 790 56 57 76 lub 730 00 62 62