4. Praca online i offline

Troszeczkę na temat 2 różnych rodzajów pracy, które będziemy wykonywać w zdalnej edukacji. Praca synchroniczna (online) – to rodzaj pracy, który wymaga żeby wszyscy byli obecni w tym samym czasie. Wszelkiego rodzaju spotkania w większym gronie, takie jak elipsa, lub bezpośrednio między nauczycielem i uczniem to praca synchroniczna. Praca synchroniczna Więcej…